Podam les oliveres i incorporam les restes com adob

La poda és una de les feines més important de la temporada d’hivern a l’olivar. Després del seu creixement anual hem de tornar a deixar els arbres ben oretjats i assolellats perquè tornin a fer un bon esplet d’olives. I després, fonamental, destruir les restes de poda que no agafin cap malaltia quan es van assecant. A casa les trituram i les incorporam a la terra com adob.